Καινοτόμα Πολιτιστικά προϊόντα - ICI- ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 

H Innovative Cultural Items (ICI) ιδρύθηκε το 2018 με τη μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.

Ιδρυτικά της μέλη είναι επαγγελματίες με σημαντική προηγούμενη εμπειρία από τον χώρο των εκπαιδευτικών εκδόσεων, του σχεδιασμού και οργάνωσης δράσεων σε βιβλιοθήκες, των γραφικών τεχνών και των εκτυπώσεων, της συγγραφής, παραγωγής και διαχείρισης περιεχομένου.

Επιδίωξη των ιδρυτών της είναι η δημιουργία νέων, καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών που θα συνδυάζουν τεχνολογία, τεχνογνωσία και δεξιότητες από παραδοσιακούς τομείς του χώρου των εκδόσεων και της πληροφορικής και θα ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκδοτική δραστηριότητα και στην απήχηση – επίδραση που έχει στο παιδικό και νεανικό κοινό.

Σκοπός της είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσει  η ICI επιχειρούν να:

 • συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα
 • προστατεύσουν και αναπτύξουν τα κοινά αγαθά
 • προωθήσουν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών

Οι τομείς που δραστηριoποιείται η εταιρεία είναι:

 1. Ο σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προιόντων με εκπαιδευτική και πολιτιστική προστιθέμενη αξία.
 2. Η έκδοση και εμπορία έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.
 3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις σε θέματα σχεδιασμού, παραγωγής, πωλήσεων και Marketing εκδοτικών προϊόντων.
 4. Η εκπροσώπηση στην αγορά και η πώληση εκδόσεων και πολιτιστικών προϊόντων άλλων εκδοτών και παραγωγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 5.  Η δημιουργία και εμπορία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα στο διαδίκτυο.
 6. Η παροχή σχεδιαστικών και εκτυπωτικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
 7. Η παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση και υποστήριξη επιστημονικών, εκπαιδευτικών και συλλογικών πολιτιστικών δράσεων ή/και προγραμμάτων, με έμφαση στην προώθηση της φιλαναγνωσίας και του πολιτισμού. Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δράσεις σχετικές με την ανάγνωση και το βιβλίο.
 8.  Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και υποστήριξης βιβλιοθηκών.
 9.  H παροχή εκδοτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μέσω διαδικτύου και η χρηματοδότησή τους μέσω crowd funding και άλλων πηγών.
 10. Η δημιουργία και υποστήριξη βιβλιοθηκών, δικτύων βιβλιοθηκών και άλλων φορέων για την προώθηση της φιλαναγνωσίας και την καλλιέργεια της παιδείας και του πολιτισμού.
 11. Η διάθεση χώρου στο διαδίκτυο για την προβολή και την προώθηση των βιβλίων και της ανάγνωσης.

template by L.THEME