υπηρεσίες

Η ICI προσφέρει υπηρεσίες σε εταιρείες, φορείς του δημοσίου τομέα και σε επαγγελματίες από το χώρο των εκδόσεων, των γραφικών τεχνών, των βιβλιοθηκών και εν γένει δημιουργών πολιτιστικών προιόντων και υπηρεσιών.

 Υπηρεσίες προς εταιρείες:

 • Υποστήριξη στη δημιουργία νέων καινοτόμων προιόντων ή τον ανασχεδιασμό υπαρχόντων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού, παραγωγής, πωλήσεων και Marketing εκδοτικών προϊόντων.
 • Εκπροσώπηση στην αγορά η πώληση εκδόσεων και πολιτιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Παροχή σχεδιαστικών και εκτυπωτικών υπηρεσιών.
 • Παραγωγή περιεχομένου (κείμενα, εικονογράφηση, animation).

 Υπηρεσίες προς φορείς:

 • Διοργάνωση και υποστήριξη επιστημονικών, εκπαιδευτικών και συλλογικών πολιτιστικών δράσεων ή/και προγραμμάτων, με έμφαση στην προώθηση της φιλαναγνωσίας και του πολιτισμού.
 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δράσεις σχετικές με την ανάγνωση και το βιβλίο.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και υποστήριξης βιβλιοθηκών. Περιλαμβάνουν τη δημιουργία και υποστήριξη βιβλιοθηκών, δικτύων βιβλιοθηκών και άλλων φορέων για την προώθηση της φιλαναγνωσίας και την καλλιέργεια της παιδείας και του πολιτισμού.
 • Υποστήριξη στο διαδίκτυο για την προβολή και την προώθηση των βιβλίων και της ανάγνωσης.
 • Τηλεοπτικές και πολυμεσικές παραγωγές. Παραγωγή περιεχομένου για παιδιά και νέους.

 Υπηρεσίες προς επαγγελματίες από το χώρο των εκδόσεων και των γραφικών τεχνών:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διαμόρφωση, το σχεδιασμό και την τοποθέτηση στην αγορά δημιουργικών προτάσεων νέων δημιουργών στον τομέα του πολιτισμού. Εκπροσώπηση τους στην αγορά, διάθεση των προιόντων τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 Κοινωνική προσφορά

 • Συμβουλευτική για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων σε άνεργους ή απειλούμενους από ανεργία επαγγελματίες.
 • Συμβουλευτική για την επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας ανέργων από κλάδους της πολιτιστικής βιομηχανίας.

template by L.THEME